Zolang er geen problemen zijn, draait alles wel door: geen punt. Maar....hoe vaak komt het niet voor dat er bij problemen de bal steeds bij de andere partij wordt neergelegd? Software zegt hardware, hardware zegt besturingssysteem, besturingssysteem zegt soft- of hardware.

Zo komt u als klant in een grijs gebied waar u waarschijnlijk niet meer uit komt. Ook wij zijn daar in het verleden vaak tegen aan gelopen. In 1999 hebben wij besloten om dit probleem aan te pakken: dus totaalleverancier worden van hard- en software. Op die manier wordt uw probleem dus op één plaats neergelegd, namelijk bij ons. Dat schept voor u duidelijkheid, maar voor ons zeker ook!

Wij hebben alle producten die relevant zijn voor winkelautomatisering binnen ons programma. We hebben daarbij keuzes gemaakt met betrekking tot prijs en kwaliteit. Het is van essentieel belang dat bijvoorbeeld een kassa geen storing vertoont of regelmatig defect is. De producten die wij leveren  dragen onze goedkeuring en zijn getest op gebruik met de diverse softwarepakketen. Daarnaast is een duurzaamheidstest uitgevoerd en stellen wij hoge eisen aan de leveranciers van deze producten.

Waar wij voor staan:

en...

...als u zelf goede hardware heeft, dan zullen wij proberen ook die zo goed mogelijk te ondersteunen, zelfs in geval van problemen zullen wij u proberen zo goed mogelijk te adviseren. Immers: de relatie met onze klanten is voor ons van groot belang. Het is nimmer onze doelstelling om levering van hardware als topprioriteit van onze organisatie te stellen. Wèl willen wij graag goede producten waar goed in een winkelsituatie mee gewerkt kan worden. Dat kan dus ook reeds aanwezige apparatuur van uzelf zijn!