Vanuit onze bedrijfsachtergrond zijn onze relaties binnen de detailhandel zeer wijd vertakt. We onderhouden brede contacten met brancheorganisaties, belangenorganisaties van detaillisten, ondernemersverenigingen, leveranciers van onze klanten en bovenal met de bij ons aangesloten ondernemers zelf.

Wellicht bent u wel bekend met de volgende relaties: