Webrelaties


Met webrelaties bedoelen wij links naar websites met aanvullende informatie op deze website of andere relevante websites. Omdat het informatie van 'derden' betreft, kan Detacom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van dergelijke websites. Het plaatsen van een link naar een website betekent niet dat Detacom instemt met de informatie die op deze website wordt gegeven. Meer hierover in de disclaimer die op deze website van toepassing is. Wij verzoeken bezoekers van onze website het aan ons te melden, als een verwijzing mogelijk in strijd is met de disclaimer of algemeen aanvaarde normen, zodat wij de link kunnen evalueren. Hiervoor kunt u dit contactformulier gebruiken.

Links

Detailhandel.opzijnbest.nl