Deta-POS

Deta-Pos is het afrekengedeelte van het winkelsysteem, ook wel de kassa genoemd. Eigenlijk is het veel meer dan een 'intelligente kassa'. POS staat voor Point Of Sale: verkooppunt dus. Dat brengt met zich mee dat alle - voor verkoop belangrijke gegevens - snel beschikbaar moeten kunnen zijn. Er moeten klanten kunnen worden aangemaakt, snel artikelen kunnen worden gezocht, scannen van barcodes of zonder barcodes, korting geven, uitgebreide verslaglegging van alle transacties en er moet een goed beeld worden gegeven van de mutaties op de omzetstroom, de geldstroom en de goederenstroom. En natuurlijk moeten wijzigingen rechtstreeks en via Deta-Office direct beschikbaar zijn.

Uw klant moet uw winkel met een tevreden gevoel weer verlaten, het liefst met uw producten. Deta-POS kan u erbij helpen om het afrekenen makkelijk te laten verlopen. Hierbij wordt tal van informatie verwerkt, die u achteraf goed kunt gebruiken. Uw voorraden worden bijgehouden, uw verkopen worden betrokken bij besteladviezen om bijvoorbeeld op omloopsnelheid te kunnen bijsturen. Maar ook omzet die op uw (vaste) klanten wordt geboekt, die kunt u later direct vanaf de adreskaart van de klant terugvinden!

Deta-POS kan u helpen bij een goede verantwoording van de geld-, omzet-, en goederenstroom, bijna zonder dat u er iets van merkt!

Als u uw winkelsysteem heeft uitgebreid met modules, dan vormen deze een ge´ntegreerd geheel met Deta-POS. Dit zorgt ervoor dat de werking logisch en eenvoudig blijft.


Algemene informatie over Deta-POS: infosheet, beschrijving van functionaliteit, of kijk op de informatiepagina.