Informatie

Brochures    
  Infoboekje complete informatie over ons bedrijf en de software
Info sheets    
  Detacom winkelmanagement systeem een beknopte schematische weergave van het Detacom WMS
  Deta-Office  
  Deta-POS  
  Tweewieler en werkplaats  
  Klantenpas  
Beschrijving van functionaliteit    
  Deta-Office Beknopte weergave van de functionaliteit van Deta-Office
  Deta-POS  
  Tweewieler  
  Uitgebreide Registratie  
Specifieke informatie    
  Functionaliteit adresboek  
  Artikelbeheer  
  Bestellen  
  Beveiliging van gegevens  
  Deta-Office en management info  
  Deta-POS  
  Koppelingen  
  Betaal (PIN) automaat  
  Tweewieler en werkplaats  
Overig    
  Hardware configuratie richtlijn Gegevens m.b.t. de wenselijke hardware configuratie van onder andere uw computers

Het grootste deel van de informatie is in het .PDF formaat. Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. Detacom is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.